Descrición

Fonte de cano único ubicada na parede de pedra que linda co chan.

Ten forma trapezoidal e é de pedra labrada e a cunca na que se deposita a auga, de forma circular, atópase ao nivel do chan, baixo un par de chanzos. Esa altura, máis baixa ca do resto da construción, dálle á fonte un aspecto oculto e resgardado.

Galería fotográfica

Emprazamento

Carretera de Marín a Bouza, zona escasamente edificada.

Atópase ubicada no lateral do lavadoiro L10.

Localización

Lugar: Outeiro

Parroquia: San Xulián de Marín

Mapa de Localización

Foto 360