Historia das Fontes

As fontes forman parte da historia e da identidade de Galicia, sendo un patrimonio hidraulico e sociolóxico de indudable valor.

No seu momento, tiveron como misión principal dotar de auga potable as casas das familias, sen esquecer que tamén eran un espazo funcional vinculado as relacións sociais.

As fontes atesouran unha riqueza toponímica singular ao concello de Marín. Consisderadas como espazos cun rico folclore asociado, as relacións sociais que nelas se establecian vianse potenciadas polo contacto directo que supuña agruparse varias persoas, nun mesmo punto, realizando unha mesma tarefa.

Coa chegada das traidas de auga, comezou un proceso de abandono paulatino destes espazos, polo tanto, para devolverlle polo menos, unha parte de todo o que nos deron ao longo dos anos, o Concello leva anos traballando na recuperación e restauración dun bo número delas, incluida a súa sinalización para facilitar o acceso aos visitantes.