Descrición

Fonte dunha tubaxe, formada por unha canle de pedra labrada que sobresae dunha plataforma de pedra, onde soporta un frontón pétreo cunha inscrición do nome da fonte e o ano 1989. O frontón remata con esquinas achaflanadas.

 A cunca está por baixo do nivel da rúa, accesible por ambos lados a través dunhas escaleiras de pedra, e ten forma rectangular.

Galería fotográfica

Emprazamento

Ubícase nun camiño de acceso ao núcleo de Casás, desde a Estrada PO-551, a uns 200 metros do núcleo de Casás.

Localización

Lugar: A Teoira

Parroquia: Santa María de Ardán

Mapa de Localización

Foto 360