Descrición

Fonte de pedra subterránea, con pico de pedra, composto por unha canle lonxitudinal que sobresae dun frontón que funciona como muro de sostemento do terrreo. Conta cunhas escaleiras laterais para o seu acceso.

Galería fotográfica

Emprazamento

Atópase no acceso ao núcleo de Moledo, preto da Estrada PO-551

Localización

Lugar: Moledo

Parroquia: Santa María de Ardán

Mapa de Localización

Foto 360