Descrición

Fonte baixo terra sen cuberta que ten o seu acceso a través dunhas escaleiras de formigón, cunha varanda de seguridade para evitar caídas desde a superficie. O pico é de ferro e a cunca, de forma arredondeada, está incrustada no chan.

Galería fotográfica

Emprazamento

Atópase na marxe da estrada PO-313 que une Marín con Moaña, á altura do núcleo de Coirados.

Localización

Lugar: Coirados

Parroquia: San Xián de Marín

Mapa de Localización

Foto 360