Descrición

Fonte dunha canle de pedra labrada de forma lonxitudinal, que sobresae dunha parede de pedra. A cunca é de forma rectangular e está incrustada no chan.

A fonte ten ao seu carón uns bancos e está protexida por unha cuberta de recente reforma.

Galería fotográfica

Emprazamento

Ubicada ao lado dunha encrucillada que se atopa no medio do núcleo de Cernello.

Localización

Lugar: Cernello.

Parroquia: Santomé de Piñeiro.

Mapa de Localización

Foto 360