Descrición

Fonte de gran tamañom cun pico de aceiro aceiro, que sobresae do muro de pedra do que se orixina a fonte. O frontón ten tres caras. Na principal, na que sae o pico, hai unha peza superior con forma triangular e unha inscrición co ano de creación da fonte, o 1957. Nas laterais, de menor altitude, descansan na parte baixa sendos bancos de pedra.

A cunca sobre a que cae a auga é de forma arredondeada e ten pavimento ao seu redor.

Galería fotográfica

Emprazamento

Ubícase nun camiño de acceso a propiedades rústicas no núcleo rural de Montecelo.

Está situado no camiño de acceso a propiedades rústicas.

Localización

Lugar: Montecelo

Parroquia: Nosa Señora do Carme de Seixo

Mapa de Localización

Foto 360