Descrición

Fonte dunha tubaxe formada por un frontón de pedra de onde nace a fonte, en forma de canle de pedra labrada que sobresae do frontón, sobre unha plataforma de pedra, incrustada co chan.

Na súa parte superior, o frontón está rematado cunha peza de forma xeométrica, na que se pode ler unha inscrición co nome da fonte e o ano 1998.

A cunca é de forma rectangular e está incrustada na plataforma da fonte, a nivel de rúa.

A fonte ten anexos unha parede e un banco lateral, formando un conxunto patrimonial completo.

Galería fotográfica

Emprazamento

Sitúase nunha encrucillada dunha rúa que da acceso a Cernello e Santomé de Piñeiro desde o núcleo de Xermade.

Localización

Lugar: Anicón

Parroquia: Santomé de Piñeiro.

Mapa de Localización

Foto 360