Descrición

Fonte dunha tubaxe, formada por unha canle de pedra labrada con bifurcación, que separa a auga para a fonte e para unha cunca que desauga. O pico de pedra sobresae dun frontón do mesmo material cunha inscrición da data de construción da fonte e cunha peza de acabado semicircular na súa parte superior.

A cunca ten base rectangular e está incrustada no chan, a nivel de rúa.

Galería fotográfica

Emprazamento

Ubícase a un lado dunha rúa que da acceso a parcelas privadas desde a estrada que une Allariz con Santomé de Piñeiro. Está nunha zona con forte pendente.

Localización

Lugar: Allariz.

Parroquia: Santomé de Piñeiro.

Mapa de Localización

Foto 360