Descrición

Fonte dunha tubaxe, cun tubo metálico que está insertado nun muro que sobresae do frontón pétreo. A cunca sobre a que verte a auga ten forma triangular e está elevada sobre o chan, onde hai un desaugadoiro.

Está xunto o lavadoiro do mesmo nome.

Galería fotográfica

Emprazamento

Ubícase nunha estrada que une O Pazo con Esperela dende a PO-313.

De xeito concreto, sitúase ao seu carón, nunha zona verde arrodeada de vivendas na súa maioría unifamiliares.

Localización

Lugar: Esperela

Parroquia: Santomé de Piñeiro.

Mapa de Localización

Foto 360