Descrición

Fonte dunha canle, con pico de pedra que sobresae do frontón, que se atopa inscrustado na parede do lavadoiro no que está enmarcada e que serve para conter o terreo.

A cunca sobre a que cae a auga ten forma semicircular e lonxitudinal e acaba derramando auga sobre a pía do lavadoiro.

Galería fotográfica

Emprazamento

Ubícase no Camiño de Sobreiras, aproximadamente a 25 metros do seu trazado. Accédese a través dun camiño peonil empedrado.

Localización

Lugar: Ameal.

Parroquia: Santa María do Campo.

Mapa de Localización

Foto 360