Descrición

Fonte dun pico formado por un tubo metálico que se eleva dunha parede de pedra. A cunca, con canle lonxitudinal é tamén de pedra labrada e está incrustada no chan, a nivel da rúa.

Galería fotográfica

Emprazamento

Atópase no Viario de Praias, na parte traseira dunha parcela de vivenda unifamiliar e accédese a través dunha senda peonil.

Localización

Lugar: Bagüín.

Parroquia: San Xurxo de Mogor

Mapa de Localización

Foto 360