Descrición

Fonte dunha tubaxe metálica formada por un frontón de pedra, que remata na súa parte superior de xeito semicircuñar, con dúas esquinas rectangulares nos seus flancos.

A cunca, de forma arredondeada e lixeiramente elevada do chan, está suxeita ao frontón, como plataforma.

Galería fotográfica

Emprazamento

Sitúase cxunto ao río Grela, nun camiño de acceso que discorre polo medio deste núcleo rural.

Localización

Lugar: A Grela.

Parroquia: San Xián de Marín.

Mapa de Localización

Foto 360