Descrición

Fonte dunha tubaxe que sobe dun frontón de pedra sobre un muro de contención, sostido por un banco de pedra rectangular. Este frontón está rematado cunha xeometría curva.

 A cunca, tamén de pedra, está elevada do nivel do chan, sobresaíndo tamén do frontón.

Galería fotográfica

Emprazamento

Atópase ao lado do camiño de acceso ao lgrexario de San Xián, xunto a unha casa unifamiliar e preto dun cruce que da acceso ao complexo patrimonial que forman a  igrexa parroquial e o seu adro.

Localización

Lugar: Igrexario

Parroquia: San Xián de Marín

Mapa de Localización

Foto 360